Tin tức - Sự kiện / Hình ảnh xí nghiệp sản xuất gạch ngói
Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất tại các Xí nghiệp sản xuất gạch ngói

Tạo hình


Phơi gạch mộc 

Tạo hình ngói


Trại phơi gạch, ngói mộc


Xếp gòong


Thành phẩm ra lò


Xuống gòong


Giao hàng

Bãi thành phẩm