Đơn vị thành viên / CN Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa- Xí nghiệp gạch ngói Diên Khánh TN20

 
 

    Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa 
   Điện thoại: (+84)258.3875875

 Mã số thuế: 4200570999-006

 Người ĐDPL: Nguyễn Văn Hoàng

 Ngày hoạt động: 05/01/2012

 Giấy phép kinh doanh: 4200570999-006

 Lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét