Đơn vị thành viên / CN Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa- Xí nghiệp gạch ngói Diên Khánh

 


      

   Địa chỉ: Km12 tỉnh lộ 2, thôn Sơn Thạnh, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

   Điện thoại : (+84)258.3786667   

 

 Mã số thuế: 4200570999-002

 Người ĐDPL: Nguyễn Văn Hoàng

 Ngày hoạt động: 17/01/2008

 Giấy phép kinh doanh: 4200570999-002

 Lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét