Sản phẩm / Sản phẩm gạch Tuynel
Gạch tuynel
Với nguồn nguyên liệu đất sét chất lượng cao, được ngâm ủ kỹ trong vòng 3 – 6 tháng, qua hệ thống đùn nén và lò nung kỹ thuật cao, gạch tuynel có hình dáng, màu sắc đẹp và khả năng chịu lực cao & khả năng thấm nước thấp

   Gạch 4 lỗ 80:
+ QC: 180x80x80mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009
 


         Gạch 4 lỗ 90:
+ QC: 190x90x90mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009
 


     Gạch 4 lỗ 95:
+ QC: 200x95x95mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009
  Gạch 6 lỗ 80:
+ QC: 120x180x80mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009 


            
Gạch tàu:
+ QC: 300x300x20mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009


   

       
Gạch chống nóng:
+ QC: 200x200x100mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009


     
   Gạch 2 lỗ 50:
+ QC: 180x80x50mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009

 

 


  Gạch 2 lỗ 95:
+ QC: 205x95x55mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009 


     
Gạch thẻ đặc 40:
+ QC: 180x80x40mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009
 


          


  

  Gạch thẻ đặc 90:
+ QC: 180x80x40mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009
 


        
  Gạch thẻ đặc 95:
+ QC: 200x95x45mm
+ Đất sét nung CN tuynel
+ TCVN6355-2009