Sản phẩm / Đá Granite
   


  Đá Slab Tím Đỏ:
+ Rộng : 400-1000mm
+ Dài: >3400mm
+ Dày: 160-200mm
+ Màu sắc: Tím đủng 
+ Bề mặt: Mài bóng, khò đốt...
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Ứng dụng: ốp cầu thang, lát sàn, ốp bàn bếp...
            


  
Đá Slab Tím Xanh:
+ Rộng : 400-1000mm
+ Dài: >3400mm
+ Dày: 160-200mm
+ Màu sắc: Tím xanh
+ Bề mặt: Mài bóng, khò đốt...
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Ứng dụng: ốp cầu thang, lát sàn, ốp bàn bếp...                                              
 
  
 Đá Slab Trắng Suối Lau:
+ Rộng : 400-1000mm
+ Dài: >3400mm
+ Dày: 160-200mm
+ Màu sắc: Trắng
+ Bề mặt: Mài bóng, khò đốt...
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Ứng dụng: ốp cầu thang, lát sàn, ốp bàn bếp...
              


 
 Đá Quy cắt( Đơn đặt hàng):
+ Quy cách: 30x60, 30x30, 10x120,60x120,...
+ Màu sắc: Tím xanh, tím đỏ, trắng SL
+ Bề mặt: Mài bóng, khò đốt, thô
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Ứng dụng: ốp cầu thang, lát sàn, ốp bàn bếp...

      Sản phẩm đá granite:
+ Loại: Bàn ghế đá, khối trang trí,...
+ Màu sắc: Tím xanh, tím đỏ, trắng SL
+ Bề mặt: Mài bóng, khò đốt, thô...
+ Xuất xứ: Việt Nam