Tin tức - Sự kiện / Hình ảnh Xí nghiệp sản xuất đá granite
Một số hình ảnh hoạt động tại Xí nghiệp sản xuất đá

Khai thác đá khối


Cẩu trời đá bổ


Cẩu đá


Cưa đá bổ hộp

Máy mài đá


Xưởng chứa đá


Nhà xưởng


Xưởng đá quy cách

Cẩu trời và hệ thống cưa bổ